Máy gieo hạt hoạt động như thế nào? Có hiệu quả không?

Máy gieo hạt dùng để gieo những loại nào? Sử dụng có khó không? Giá bao nhiêu một máy phải chăng? Máy gieo hạt có dùng dể gieo ngô, đậu, lúa được cùng một máy không hay phải mua nhiều loại khác nhau?

Scroll